KOSMICZNA PROMOCJA: Tylko teraz pierwszy miesiąc w każdym planie 50% TANIEJ. Rabat naliczany w koszyku.

Regulamin
Opinii

Regulamin określa zasady weryfikacji opinii klientów, którzy skorzystali z naszych usług.

Opinie umieszczone na tej stronie internetowej pochodzą od klientów, którzy nabyli plan subskrypcji i korzystali z usługi cyfrowej WP Planu. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie publikowane opinie pochodziły od klientów, którzy faktycznie skorzystali z usług cyfrowej WP Plan. Informacje są zbierane, gromadzone i publikowane zgodnie z poniższym regulaminem.

Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania  unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania opinii użytkowników na temat usług drogą elektroniczną “WP Plan” dostarczanej przez „Avangardo sp. z o.o.” (zwaną dalej Firmą).
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia regulaminu aplikacji dostępnego pod adresem: wpplan.pl/regulamin-uslug.
 3. Firma wyświetla na stronie internetowej wybrane opinie pochodzące z Google Moja Firma oraz pochodzące z wiadomość e-mail przesłanych prze klientów.
 4. Zamieszczanie opinii jest możliwe po skorzystaniu z usług Firmy, w szczególności po zawarciu umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 5. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
 6. Firma zastrzega sobie możliwość drobnej korekty ortograficznej i stylistycznej opinii, które umieszczone są na stronie internetowej. Korekta dotyczy poprawy znaków diakrytycznych i interpunkcyjnych, przy czym nie ingeruje w istotę przekazu opinii.
 7. Firma może w każdej chwili weryfikować, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od klientów, którzy skorzystali z usług Firmy.
 8. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  a) bez uprzedniego skorzystania z usług Firmy;
  b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  d) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, których rozpowszechnianie jest zabronione;
  e) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny usług;
  f) zawierających przekazy reklamowe.
 9. Klienci, którzy skorzystali z usług Firmy, otrzymali wiadomość e-maila z zaproszeniem do wyrażenia swojego zdania na temat współpracy z Firmą. Firma wysyła taką wiadomość tylko do klientów, którzy skorzystali z usług.
 10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość opinii przekazywanych przez użytkowników oraz nie wpływa i nie sugeruje ich treści.
 11. Ustanowiono procedury, które zapewniają, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy skorzystali z usług Firmy. 
 12. Opinie podpisane są nickiem użytkownika lub imieniem i nazwiskiem, którym posługuje się użytkownik. Firma zastrzega sobie możliwość umieszczenie tych danych przy opinii wyświetlanej na stronie internetowej.
 13. W przypadku wątpliwości dotyczących zamieszczonych opinii użytkownik strony może zgłosić Firmie opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia Firma podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, w celu weryfikacji autentyczności zamieszczonej opinii.
 14. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane na stronie internetowej zgodnie z powyższym regulaminem.  
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2024 r.